Общо: 0.00 лв.


Нямате артикули в количката.

Изберете страница

Общи условия

Общи условия за пазаруване по електронен път от Интернет страницата на www.let-out.com

Предмет на Общите условия

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма Дилис АМС ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Цар Асен 2А, ап. 1, ЕИК202167249, предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет магазина www.let-out.com Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Регистрация

Регистрацията е задължителна за пазаруване чрез онлайн магазина. Ползвателят е длъжен да попълни регистрационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за извършването на доставката или издаването на фактура, както и валиден адрес за доставката, телефонен номер и e-mail адрес.

Съгласие

С отбелязване в поле „Съгласен съм с Общите условия” клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

Условия за поръчка на стоки

Поръчка

Доставката на стоки от Дилис АМС ЕООД чрез онлайн магазина става след направена поръчка за доставка на стока. В поръчката клиентът посочва начин на плащане и телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка от страна на Клиента получава автоматично служебен номер и потвърждение, че е приета.

Потвърждение и изпълнение на поръчки

Операторът на Дилис АМС ЕООД задължително потвърждава по телефона всяка поръчка, направена от Клиента. Дилис АМС ЕООД си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина www.let-out.com, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока. Операторът на Дилис АМС ЕООД е задължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка или e-mail.

Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 16:00 часа, и на следващия работен ден, ако е направена след 16:00 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.

Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор. В случай на отказ от поръчка, ако клиентът е заплатил сумата, тя се възстановява по сметката на клиента.

Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който клиентът има право да приеме или да откаже.

Срок и цена на доставка

Срокът за доставяне на стоки, поръчани през интернет магазина let-out.com, е различен според поръчания продукт и варира между два и седем работни дни. Цената на доставка в рамките на Република България е съгласно таксата обявена при оформяне на поръчката и изпратена по електронна поща на клиента. В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, операторът на Дилис АМС ЕООД е длъжен да уведоми клиента за това и да посочи нова дата на доставка.

Условия и начини на плащане

Наложен платеж

При плащане с „наложен платеж” клиентът заплаща дължимата сума при доставка на стоките от куриера.

При поръчка на скъпи строки или по-голямо количество продукти – по преценка на оператора се заплащат по банков път след издаване на проформа фактура и се доставят при различни условия-обявени в сайта/или се предават в склада на оператора;

Доставка на стока

Клиентът получава стоката от служител на куриерската компания, с която Дилис АМС ЕООД е сключила договор. В опаковката на всяко закупено изделие клиентът получава документ за извършено плащане и гаранционна карта. Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката преди да заплати дължимата сума по „Наложен платеж”. – последното е основание за претенции към куриерската фирма за повреди при транспорта или претенции към доставчика за нарушено качество.

 

При поръчка на скъпи строки или по-голямо количество продукти – по преценка на оператора се доставят при различни условия – обявени конкретно за всяка стока/или се предават в склада на оператора.

 

Гаранционни условия

При доставката клиентът получава продукта окомплектован с паспорт-гаранционна карта, която дава информация за гаранционния срок и начина на обслужване на гаранцията. Датата от която тече гаранцията се доказва с документа по покупката – фактура или касова бележка. При представяне на оригинален документ за покупка, гаранцията се признава независимо от това дали е попълнена гаранционнатата карта. В случай на дефектиране на изделие в гаранционния срок клиентът има право да получи услуга по гаранционен-ремонт или подмяна на закупеното изделие. В случай на рекламация от страна на клиента, той може да се обади на телефон 0899 178 120 на Дилис АМС ЕООД и да посочи номера на фактурата за покупка на стоката или датата и номера на фискалния бон. Операторът посочва адреса, на който клиента да върне стоката. Връщането може да се осъществи само в работни дни между 10:00-17:30 ч. Ремонтът или подмяната на закупената стока се извършва в 30 дневен срок от постъпването и. Предявяване за рекламация се извършва с представяне на фискален бон или фактура, товарителница или друг документ получен при доставката.

 

 

Връщане на стока

Клиентът има право да върне закупена от него стока от интернет магазина www.let-out.com в срок от 14 (четиринадесет) дни от доставката. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 30 дневен срок от получаването на стоката по банкова сметка, посочена от него в Декларация – свободен текст. В случай на връщане на стока и рекламация от страна на клиента, той е длъжен да се обади на телефон 0899 178 120 на Дилис АМС ЕООД и да посочи номера на фактурата за покупка на стоката или фискалния бон. Операторът посочва адреса, на който клиента да върне стоката. Връщането може да се осъществи само в работни дни между 10:00-17:30 ч. Разходите за доставка – на върнатата стока са за сметка на клиента. При връщане на суми се приспадат разходите по първоначалната доставка и 1.00лв. разходи за преводното нареждане, ако сумата се възстановява по банков път.

 

За целите на настоящите общи условия, „потребител” е всеки, който осъществява достъп чрез Интернет до Интернет страницата let-out.com Интернет магазинът е собственост на Дилис АМС ЕООД, представлявано от Владислав Влаев; ЕИК202167249 , BG202167249; със седалище в град София и адрес на управление гр.София, ул. Цар Асен 2А, ап. 1, За контакт: office@dilys.bg, 0899 178 120

 

С влизане в сайта let-out.com всеки един потребител приема и има задължение да спазва настоящите Общи условия за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането на let-out.com

 

Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на let-out.com, е собственост на Дилис АМС ЕООД и на търговските партньори на Дилис АМС ЕООД и съответните марки.

Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на let-out.com, без изричното писмено съгласие на Дилис АМС ЕООД. Потребителите имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от let-out.com за своя лична употреба.

Посещението и разглеждането на let-out.com не изисква регистрация от потребителите. За ползване на определени услуги, предлагани на let-out.com може да се изисква регистрация. Сайтът автоматично информира потребителите в какви случаи се изисква регистрация за ползване на услуги, предлагани на let-out.com.

Със зареждане на let-out.com, потребителят се съгласява, че Дилис АМС ЕООД може да съхранява и обработва в лог-файловете на сървъра let-out.com данни за посещението му на сайта (IP адрес, cookies и т.н.), за да идентифицира потребителя и да удостовери началото на ползване на let-out.com, съответно съгласието на потребителя с настоящите общи условия.

Само за услуги с регистрация: За да използва услугите на let-out.com, които изискват регистрация, потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата на let-out.com. С регистрацията си на let-out.com, потребителят получава свой персонализиран профил за идентификация в let-out.com. Потребителят има право по всяко време да променя данните, въведени при регистрацията, както и всякаква заявена от него информация във връзка с ползване на услугите, предлагани от let-out.com.

Дилис АМС ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, регистриран в регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни. Дилис АМС ЕООД събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Потребителят изрично се съгласява, че let-out.com има право да събира и използва информация във връзка с регистрация за ползване на услугите на let-out.com. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, адрес за доставка, телефон, адрес на електронна поща / освен ако не се издава фактура не се събира друга информация и всяка друга информация. Информацията включва и всяка друга, която потребителят сам по своя инициятива въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез let-out.com (доколкото е приложимо), участие в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. Потребителят може да поиска по всяко време достъп до, коригиране или заличаване на регистрация и прилежащата към нея информация от let-out.com.

let-out.com събира и използва информация от потребителите, представляваща лични данни, само за да идентифицира потребностите и интересите на потребителя, за да осигури качествено и персонализирано обслужване, за да предоставя информация за продукти и услуги, включително персонализирани промоционални оферти и за да помага на потребителите при ползването на let-out.com и предоставяните услуги и поддръжка, за статистически цели и т.н. Информацията се съхранява в базата данни на let-out.com, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Цените на стоките и услугите, описани на let-out.com, са с ДДС. let-out.com си запазва правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовото представяне на продуктите, както и промeни в техния дизайн.

Дилис АМС ЕООД не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпяни от потребителите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на let-out.com или свързаните и предоставяни чрез let-out.com услуги.

 

Дилис АМС ЕООД не носи отговорност за съответствие на параметрите на предлаганите изделия. Всички стоки се предлагат с предоставени от фирмите производители технически данни и документи. При наличие на несъответствие отговорност може да бъде търсена единствено от фирмите производители и вносители.

 

Дилис АМС ЕООД не носи отговорност за спорове относно гаранционно обслужване – което се поема от производителите/вносителите на стоките. Като търговски представител Дилис АМС ЕООД единствено насочва клиентите към производствените и ремонтни бази на фирмите производители и вносители.

.
Let-out.bg може да съдържа връзки към Интернет страници, които са собственост или се оперират от трети лица. При зареждане на такива Интернет страници чрез let-out.com, потребителят се съгласява и приема, че Дилис АМС ЕООД не упражнява контрол върху съдържанието на тези страници и не носи отговорност за информация, създадена или публикувана в тях. Наличието на препратка към Интернет страници на трети лица в let-out.com по никакъв начин не означава, че Дилис АМС ЕООД одобрява съдържанието им или предлаганите чрез тях продукти и услуги. Потребителите се възползват от препратките на let-out.com към Интернет страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск.

Дилис АМС ЕООД има право по всяко време да променя съдържанието на let-out.com и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените общи условия за ползване на let-out.com се публикуват на let-out.com и са достъпни за всички потребители.

Публикуване на коментари и участие във форуми на let-out.com

Let-out.bg може да предостави на потребителите възможността да публикуват коментари за продуктите и услугите на Дилис АМС ЕООД и съдържанието на let-out.com. За публикуване на коментари на let-out.com може да изисква регистрация на потребителите.

 

Потребителите на let-out.com се задължават да не публикуват коментари или мнения с порнографско или нецензурно съдържание, такива, подтикващи към насилие, етническа или религиозна нетърпимост, уронващи престижа на Дилис АМС ЕООД, фирмите производители или трети лица, или с каквото и да било друго съдържание, което нарушава законите на Република България. Дилис АМС ЕООД има право да цензурира коментари и мнения, публикувани на let-out.com в нарушение на правилата по предходното изречение.

Дилис АМС ЕООД не носи отговорност за съдържанието, истинността и произхода на коментарите публикувани на let-out.com.

Дилис АМС ЕООД има право да уведомява съответните органи или институции и да предоставя информация за автори на коментари или мнения, които нарушават българското законодателство.

С публикуването на коментар или мнение на let-out.com, потребителят потвърждава, че е запознат с тези условия, че ги приема и се задължава да ги спазва.

 

Всички обявени цени на продукти са с включен ДДС

 

Общи условия
Общи условия
Общи условия
Общи условия
Общи условия
Общи условия
Общи условия
Общи условия
Общи условия
Общи условия
Общи условия
Общи условия
Общи условия
Общи условия
Общи условия
Общи условия
Общи условия
Общи условия
Общи условия
Общи условия
Общи условия
Общи условия
Общи условия
Общи условия
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
  • Регистрация
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.